Sju av tio Sundsvallsbor har ett bra hälsotillstånd, men bara 64 procent är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan.

Siffrorna som visar hur du mår

Hur mår du egentligen? Jo, tack bra svarar sju av tio om man frågar Sundsvallsborna. Lokalaktuellt har tittat närmare på statistiken kring vår hälsa och våra levnadsvanor.

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt så kallade öppna jämförelser inom folkhälsa och livsstil. Lokalaktuellt har med dessa som grund tittat närmare på hur vi mår egentligen.

18%   Äter frukt och grönt mer än tre gånger i veckan.

7% Röker dagligen

70% Ett gott hälsotillstånd, egen skattning

17% Fetma med ett BMI över 30

17% Nedsatt psykiskt välbefinnande

64% Fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan

26% Avstår att gå ut ensam

Invånare 16-84 år, andel av Sundsvallsborna

 

Sju av tio Sundsvallsbor har ett bra hälsotillstånd, men bara 64 procent är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan

Dela den här artikeln
Share on facebook

Terminalvägen 12 | 861 36 Timrå | Telefon: 060-57 21 50

© 2019 Lokalaktuellt.