Sömn är den enda effektiva metoden mot trötthet. Foto: Circle K

Se upp med trötthet bakom ratten

Trötta förare är en trafikfara och hela 17 procent av bilisterna uppger att de har slumrat till bakom ratten. Detta enligt en ny undersökning.

Foto: Circle K

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut kan trötthet vara en bidragande orsak till omkring 10 till 40 procent av alla olyckor. Att vara påtagligt trött när man kör bil är både straffbart och farligt, men ändå uppger mer än hälften av bilisterna att de inte avstår från bilkörning vid trötthet. Undersökningen, som är gjord av Novus på uppdrag av Circle K, visar dessutom att bilisterna försöker motverka tröttheten med metoder som inte hjälper.

Sämre på att stanna

Det är fler manliga bilister (70 procent) än kvinnliga (51 procent) som uppger att de kört bil när de varit så trötta att det skulle kunna ha påverkat körningen. Dock är kvinnliga bilister (69 procent) sämre på att stanna till för att vila, sova eller sträcka på sig när de känner sig trötta än vad manliga bilister (85 procent) är.
Forskning visar att det mest effektiva motmedlet mot trötthet är sömn. Men trots det försöker många hålla sig pigga bakom ratten genom att exempelvis öppna ett fönster, sänka värmen i bilen eller spela hög musik. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att detta hjälper.

Det enda som hjälper

Henrik Grenert, HMS-chef på Circle K Sverige, tycker att frågan förtjänar större utrymme i trafiksäkerhetsdebatten.
– Dels för att få fler att tänka till innan de trötta ger sig ut på vägarna, men också för att minska användningen av metoder som inte fungerar, såsom att spela hög musik eller öppna ett fönster. Det enda som hjälper är att faktiskt sova, och en kort power nap på 15 minuter kan göra stor skillnad, säger han.

Dela den här artikeln
Share on facebook

Terminalvägen 12 | 861 36 Timrå | Telefon: 060-57 21 50

© 2019 Lokalaktuellt.