allie-smith-762268-unsplash RGB

Drömmer du om ny altan eller pool?

Efter en lång vinter längtar många efter värme och uteliv, kanske på den nya altanen eller vid den egna poolen. Det börjar bli hög tid att söka bygglov till sommarens projekt.

Bygger du nytt så behövs ofta ett bygglov innan du kan sätta igång. Men det finns undantag. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Reglerna är snåriga så det bästa tipset för dig som är i byggartagen är att ta kontakt med byggnadsnämnden innan du sätter igång. Du kan också söka bygglov på nätet. Det enda som krävs är en e-legitimation. Du går in via respektive kommuns hemsida, sundsvall.se eller timra.se. Där kan du bland annat ansöka om dispens från strandskyddet, anmäla en eldstad och ansöka om rivningslov.
E-tjänsterna kan du också använda om du vill ha startbesked för att bygga ett Attefallshus, göra en tillbyggnad eller bygga ett uterum.

Det här gäller för några vanliga byggprojekt.

• Inom 3,6 meter från bostadshuset får du anordna en skyddad uteplats med en mur eller plank som är högst 1,8 meter hög utan bygglov.
• Sedan 2014 gäller nya regler som gör det enklare att bygga Attefallshus på 25 kvadratmeter.
Du behöver inte bygglov men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du kan köra igång.
• Vill du glasa in altanen i direkt anslutning till ett hus krävs bygglov. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov. Det finns dock vissa undantag utanför detaljplanelagt område.
• En ny pool på tomten kräver inget bygglov.
Men om du schaktar så att markens höjdläge förändras avsevärt kan det behövas bygglov för markarbeten. Du kan också behöva bygglov om du bygger en altan eller plank i anslutning till poolen. n

Dela den här artikeln
Share on facebook

Terminalvägen 12 | 861 36 Timrå | Telefon: 060-57 21 50

© 2019 Lokalaktuellt.