Barnfamiljerna i länet sparar 236 kronor mindre i månaden i snitt till sina barn jämfört med Stockholmsfamiljen. Med ränta på ränta-effekten blir stor skillnad fram till 18-årsdagen.

Hundralappar i skillnad blir stora pengar för barnet

Familjer i länet sparar i genomsnitt 465 kronor i månaden till sina barn. Därmed tillhör vi de sämre i landet, där sparligan toppas av Stockholmsfamiljerna som i snitt sparar 701 kronor.

Det är en undersökning från Länsförsäkringar som visar på stora skillnader i det genomsnittliga månadssparandet till barnen såväl mellan olika län som mellan familjer med hög respektive låg inkomst.
Resultatet visar att det genomsnittliga sparandet per månad är 575 kronor per barn, vilket är en ökning med nästan 30 procent från den senaste mätningen som gjordes 2015. Men hur mycket man sparar varje månad skiljer sig åt. Familjen med den högre inkomsten sparar 655 kronor i månaden medan familjen med den lägre inkomsten sparar 317 kronor per barn.

Bland de sämre

Nedbrutet på länsnivå är det Stockholmarna som sparar mest (701 kr) och jämtlänningarna minst (401 kr). Barnfamiljerna i Västernorrland ligger bland de sämre med ett sparande på 465 kronor.
På frågan ”sparar du till dina barn” svarar 77 procent av hushållen med en gemensam inkomst på 55 000 kronor eller mer att de sparar regelbundet. Motsvarande siffra för familjer med en inkomst på 20 000 – 30 0000 kronor ligger på 44 procent.
Höginkomstfamiljen sparar 655 kronor i månaden medan familjen med den lägre inkomsten sparar 317 kronor per barn.
Några hundralappar per månad gör stor skillnad, påpekar Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
– Med en genomsnittlig avkastning på fem procent skiljer det 119 810 kronor mellan vad de två barnen har i startkapital när de fyller 18 år. Ränta-på-ränta-effekten är mäktig och bidrar till att även mindre belopp kan bli stora över tid. Det bästa sättet att utnyttja den är att spara kontinuerligt och över en så lång tidsperiod som möjligt

Dela den här artikeln
Share on facebook

Terminalvägen 12 | 861 36 Timrå | Telefon: 060-57 21 50

© 2019 Lokalaktuellt.